Hoe stimuleer je de ontwikkeling van je kind?

+6 jaar

Cognitieve ontwikkeling 

  • Laat je kind nog volop fantaseren en vertel sprookjes en andere fantasieverhalen. Vanaf deze leeftijd krijgen ze steeds meer grip op het verschil tussen fantasie en de echte wereld. 
  • Op school leert je kind stap voor stap lezen, tellen, rekenen en schrijven. Iets wat je als ouder eenvoudig kan stimuleren tijdens het spelen. 

Motorische ontwikkeling 

  • Op motorisch vlak blijven kinderen veranderen. Ga samen fietsen, zwemmen en wandelen om de ontwikkeling verder te stimuleren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

  • De overstap naar het 1e leerjaar komt dichterbij. Heel wat kindjes ervaren hierbij stress. Kunnen ze dat gevoel nog niet goed uiten? Laat het hen tekenen of ga ernaar op zoek in boekjes.
  • Vanaf 6 jaar leren kinderen ook steeds beter om hun gedrag onder controle te houden en even na te denken voor ze iets doen. Dit kan je stimuleren door samen een puzzel te maken of een gezelschapsspel te spelen en vragen te stellen over wat ze precies gaan doen.